Tyski Sport S.A.

Tyski Sport Spółka Akcyjna została powołana do życia 1 marca 2011 roku z inicjatywy tyskiego samorządu. Jej stuprocentowym udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowymi założeniami Spółki jest zarządzanie sekcjami hokeja na lodzie, koszykówki, e-sportu oraz ciągły rozwój marki założonego w 1971 roku Górniczego Klubu Sportowego Tychy. Ponadto Spółka zarządza nowoczesnym stadionem piłkarskim, który powstał w 2015 roku.


Klub Piłkarski GKS Tychy S.A.

  • 1 lipca 2019 roku sekcja piłki nożnej została wyodrębniona z Tyski Sport S.A. i obecnie funkcjonuje pod szyldem Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. Nowa Spółka zarządza piłkarską częścią tyskiego klubu - pierwszym zespołem, drużyną rezerw i wszystkimi grupami młodzieżowymi.

Władze spółki Tyski Sport S.A.

Prezes Zarządu: Krzysztof Woźniak

Rada Nadzorcza:

Agnieszka Siemińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Mirosław Duży - Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Szpyrka - Członek Rady Nadzorczej

Kontakt

adres: ul. Edukacji 7 | 43-100 Tychy

tel. (32) 227 50 45

fax. (32) 438 48 02

e-mail: biuro@tyski-sport.pl | biuro@kp-gkstychy.pl

Władze spółki KP GKS Tychy S.A.

Prezes Zarządu: Leszek Bartnicki

Rada Nadzorcza:

Miłosz Surdziel - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dominik Urbanik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Rus - Sekretarz Rady Nadzorczej