Aktualności


Pierwsze elementy blachy fałdowej na dachu

piątek, 8 sierpnia 2014
autor: Patrycja Hołojda

W tym tygodniu rozpoczęło się układanie pierwszych arkuszy blachy fałdowej na wykonanej wcześniej konstrukcji pokrycia trybuny zachodniej.

Prace na budowie trwają w wielu różnych miejscach i z dużym natężeniem. Pracownicy skupiają się jednak przede wszystkim na konstrukcji zadaszenia. Zakończono montowanie elementów przekrycia trybuny zachodniej, a prace te automatycznie przesunęły się na trybunę północną.

Najbardziej w oczy rzuca się jednak układanie pierwszych arkuszy blachy fałdowej na konstrukcji pokrycia trybuny zachodniej. Dzięki temu można zobaczyć docelowy sposób wykonania zadaszenia. Po tej samej stronie rozpoczęto również montaż elementów konstrukcji osłonowej ścian obiektu.

W przyszłym tygodniu wokół dachu zostanie wykonana konstrukcja kosza zbierającego wodę opadową z ponad hektara powierzchni dachu. Woda ta będzie gromadzona w zbiornikach pod stadionem i wykorzystywana do podlewania murawy.

Kontynuowane jest wykonywanie podłoży pod posadzki na izolacjach cieplnych i wodnych. Przed robotami posadzkowymi muszą być wykonane wszystkie instalacje, które są przewidziane na stropach - dotyczy to rur wody ciepłej, zimnej i centralnego ogrzewania.

created by:input.com.pl
Copyright © 2018 Tyski Sport S.A.