Aktualności


Budowa stadionu niezagrożona

środa, 22 maja 2013
autor: Michał Rus

W związku z doniesieniami medialnymi informującymi o nie przyznaniu spółce Tyski Sport S.A. dofinansowania inwestycji pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Tychach wraz z wyposażeniem" ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, oświadczamy:

Tyski Sport S.A. złożył wniosek o ujęcie zadania inwestycyjnego w "Programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu". 15 maja 2013 roku Departament Infrastruktury Sportowej MSiT opublikował listę inwestycji rekomendowanych do ujęcia w w/w programie, na której zabrakło tyskiego stadionu. Spółka do dnia dzisiejszego nie otrzymała żadnej oficjalnej odpowiedzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że bez względu na ostateczną decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania budowy, realizacja inwestycji absolutnie nie jest zagrożona. Budowa nowego stadionu w Tychach jest realizowana przez spółkę Tyski Sport S.A., a jednostką finansującą jest Urząd Miasta Tychy. Całość środków przeznaczonych na realizację inwestycji jest zabezpieczona w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy.

Zarząd Tyski Sport S.A.
 

created by:input.com.pl
Copyright © 2018 Tyski Sport S.A.