Aktualności


Przetarg na stadion rozstrzygnięty

wtorek, 16 października 2012
autor: Michał Rus

Mostostal Warszawa S.A. wybuduje Stadion Miejski w Tychach – wczoraj zakończyło się postępowanie przetargowe w tej sprawie. Prawdopodobnie jeszcze w październiku zostanie podpisana umowa z wykonawcą inwestycji.

Mostostal Warszawa S.A. zaoferował w przetargu kwotę 128 873 225, 62 zł brutto (w tym VAT 24 098 245, 44), drugą ofertę ( na kwotę 144 623 400, 00 zł) złożyła spółka WARBUD S.A. Obie oferty zostały poddane weryfikacji.

- W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. Oferta złożona przez Mostostal Warszawa odpowiada wszystkim warunkom i wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została wybrana, jako najkorzystniejsza – mówi Jan Cofała - naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Tychy

10 dni – tyle czasu zostaje na złożenie odwołania od wyników tego postępowania. Jeśli w tym czasie odwołanie nie wpłynie, to najprawdopodobniej jeszcze w październiku zostanie podpisana umowę z Mostostalem Warszawa.

Nowy przetarg obejmował przeprojektowanie stadionu wraz ze zmianą dokumentacji technicznej i wykonawstwem. Poprzedni przetarg na budowę stadionu miejskiego został unieważniony, ponieważ wśród dziewięciu ofert złożonych w postępowaniu, najtańsza dwukrotnie przewyższała budżet zamawiającego.
 

created by:input.com.pl
Copyright © 2018 Tyski Sport S.A.