Aktualności


Odwołanie w sprawie budowy stadionu

wtorek, 30 października 2012
autor: Michał Rus

W czwartek, 25 października do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie firmy Warbud S.A. od wyników postępowania przetargowego na "Modernizację Stadionu Miejskiego w Tychach wraz z wyposażeniem".

W piątek, 26 października o wpłynięciu odwołania została poinformowana firma Mostostal Warszawa S.A., która wygrała przetarg.

- Do jutra (31.10) mamy obowiązek przekazać Krajowej Izbie Odwoławczej kopię dokumentacji postępowania, po to aby skład KIO mógł się z nią zapoznać - wyjaśnia Jan Cofała, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych UM Tychy.

6 listopada o godzinie 10.00 odbędzie się w KIO rozprawa. Najprawdopodobniej tego samego dnia zostanie ogłoszony wyrok. W przypadku odrzucenia bądź też oddalenia odwołania, wyrok KIO uprawomocni się i będzie mogło dojść do podpisania umowy z Mostostalem.

Przypomnijmy, że 15 października komisja przetargowa, po dokładnej weryfikacji złożonych w postępowaniu ofert, dokonała wyboru oferty firmy Mostostal Warszawa S.A. jako najkorzystniejszej. Mostostal zaoferował w przetargu kwotę 128 873 225, 62 zł brutto, a druga oferta Warbudu opiewała na kwotę 144 623 400, 00 zł brutto. Odwołanie Warbudu wpłynęło w ustawowym terminie.

created by:input.com.pl
Copyright © 2018 Tyski Sport S.A.