Aktualności


KIO podjęła decyzję w sprawie stadionu

wtorek, 6 listopada 2012
autor: Michał Rus

W dniu dzisiejszym Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła jeden spośród sześciu zarzutów podniesionych przez firmę Warbud S.A. w odwołaniu do przedłożonej przez firmę Mostostal Warszawa S.A. oferty na modernizację stadionu w Tychach.

Uwzględniony przez KIO zarzut nie skutkuje koniecznością wykluczenia Mostostalu z postępowania, ani odrzucenia jego oferty. Decyzja izby zobowiązuje Zamawiającego do wezwania Mostostalu do uzupełniania oferty w zakresie referencji.

Urząd Miasta Tychy, który realizuje procedurę przetargową, niezwłocznie zwróci się do Mostostalu o uzupełnienie dokumentów w przedmiotowym zakresie. Po przedłożeniu nowych dokumentów, komisja przetargowa dokona ich oceny, a następnie podejmie decyzję dotyczącą ponownego rozstrzygnięcia postępowania.

created by:input.com.pl
Copyright © 2018 Tyski Sport S.A.