Aktualności


W oczekiwaniu na uzupełnienie dokumentów w sprawie budowy stadionu

środa, 14 listopada 2012
autor: Michał Rus

W poniedziałek (12 listopada) Urząd Miasta Tychy otrzymał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada odwołania wniesionego przez firmę Warbud S.A., orzeczono uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania oraz oceny ofert. Oznaczało to konieczność wezwania Wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym - firmy Mostostal Warszawa S.A. do uzupełnienia złożonych dokumentów ofertowych.

We wtorek (13 listopada) realizujący procedurę przetargową UM Tychy zwrócił się do firmy Mostostal Warszawa S.A. o uzupełnienie dokumentów w zakresie zakwestionowanym przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Przypomnijmy, że uwzględniony przez KIO zarzut nie skutkował koniecznością wykluczenia Mostostalu z postępowania, ani odrzucenia jego oferty. Decyzja izby zobowiązała Zamawiającego do wezwania Mostostalu do uzupełnienia oferty w zakresie przedstawionych referencji, co też tyski magistrat uczynił w dniu wczorajszym.

Mostostal Warszawa S.A. ma siedem dni na uzupełnienie dokumentów.

Następnie komisja przetargowa dokona oceny złożonych dokumentów pod względem merytorycznym oraz formalnym i podejmie decyzję dotyczącą ponownego rozstrzygnięcia przetargu.

Od momentu ogłoszenia wyników postępowania, będzie biegł dziesięciodniowy termin na uprawomocnienie się decyzji. W przypadku braku ewentualnych odwołań, już nic nie będzie stało na przeszkodzie podpisania umowy na "Modernizację Stadionu Miejskiego w Tychach wraz z wyposażeniem".
 

created by:input.com.pl
Copyright © 2018 Tyski Sport S.A.