Aktualności


Ponowny wybór Mostostalu Warszawa

środa, 21 listopada 2012
autor: Michał Rus

Komisja przetargowa dokonała ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na "Modernizację Stadionu Miejskiego w Tychach wraz z wyposażeniem". W wyniku uzupełnienia dokumentów wybrana została firma Mostostal Warszawa S.A.

Przypomnijmy, że oferta tej samej firmy, decyzją komisji przetargowej, została wybrana 15 października, ale druga firma startująca w przetargu - Warbud S.A. skorzystała z przysługującego jej prawa do odwołania. Sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, która 6 listopada uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu powtórzenie czynności badania oraz oceny ofert.

Tym samym Zamawiający wezwał Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym - firmę Mostostal Warszawa S.A. do uzupełnienia złożonych dokumentów ofertowych. Mostostal w wymaganym terminie uzupełnił dokumenty w kwestionowanym zakresie dotyczącym referencji, a komisja przetargowa powtórzyła czynności oceny ofert pod względem merytorycznym oraz formalnym i w dniu dzisiejszym podjęła decyzję dotyczącą ponownego rozstrzygnięcia przetargu.

Firma Warbud S.A. ma dziesięć dni na wniesienie ewentualnego odwołania. Warto jednak podkreślić, że odwołujący nie może już podnieść tych samych zarzutów, co do których Krajowa Izba Odwoławcza wydała już wyrok.

created by:input.com.pl
Copyright © 2018 Tyski Sport S.A.